So sorry T~T Dạo này ta bận quá nên bỏ bê blog. Bắt đầu từ tuần sau ta sẽ post truyện đều lại ~ Ta hứa 😄

Yêu các nàng ~

Advertisements